SFbBox by afl odds

 

 

Velkommen til Rensfjellrennet 14.mars 2015 

 

 

 

 

RENSFJELLRENNET 2014 ER AVLYST

 

<< Etter en samlet vurdering har juryen i dag besluttet å avlyse Rensfjellrennet 2014. Traseen har i dag mange steder lite og ingen snø og det vil kreve til dels betydelige snømengder for å få løypa i forsvarlig stand. Dette i tillegg til særdeles dårlige værmeldinger de nærmeste fjorten dagene er hovedårsaken til juryens beslutning>>

 

 Tilbakebetaling av startkontingent og transportpenger

Ifølge rennreglementet kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten ved avlysning før selve renndagen. Rensfjellrennet har bestemt å tilbakebetale 75% av kontingenten. Transportpenger blir i sin helhet tilbakebetalt. Løpere som var påmeldt og har betalt startkontingent vil bli kontaktet via epost fra arrangøren om dette.

 

 

FLYKTNINGERENNET

Flyktningerennet melder og om litt snøproblemer, men ved litt snø og kaldere vær vil rennet gå som planlagt i den opprinnelige traseen.

Se hjemmeside til Flyktningerennet under nyttige lenker.

 

 

 

Mildværet de siste dagene har gjort sitt til at det pr. i dag ikke vil være mulig å arrangere Rensfjellrennet. For å få gjennomført rennet på en forsvarlig måte må vi derfor ha snø. Vi anbefaler at løpere som har tenkt å melde seg på rennet , venter med dette.

Vi vil fortløpende gå ut med informasjon og hovedkomiteen i samarbeid med juryen, vil senest 7.mars ta stilling til om Rensfjellrennet kan arrangeres eller ikke.

 

 

NYHET: Snøfattig vinter og dårlige treningsforhold her i Trøndelag, gjør at Rensfjellrennet forlenger fristen for forhøyelse av startkontingent fra 1.mars til og med søndag 9.mars. 

 

 

 

RENSFJELLRENNET 80 ÅR

Rensfjellrennet kan i år feire sitt 80-årsjubileum og i den forbindelse har rennet en flott deltakerpremie til alle som fullfører.

I tillegg mange uttrekkspremier.

 

Feil med KID-nummer i utsendt innbydelse

KID-nummer skal bestå av 8 siffer, men ved en feil har alle ledende nuller forsvunnet på veien. Ved betaling må man derfor legge til et antall nuller først slik at KID-nummer blir 8 siffer totalt. 

Eksempel: Oppgitt KID er 1234. Bruk da 00001234 ved betaling.

 

KID-nummer finner du også ved å logge deg på HER

 

 

NYHET

Rensfjellrennet vil i år tilby flere enklere rutiner for påmelding. Nytt av året er at vi igjen sender personlig innbydelse, både pr.post og epost til alle som har vært påmeldt de 3 siste år. I denne innbydelsen vil dere finne et KID nummer. Alle som betaler startkontingent med sitt KID nummer blir automatisk påmeldt.

N.B. Husk at KIDnr. skal bestå av 8 siffer.

 

De som ikke mottar innbydelse i posten kan finne sitt KID nummer ved å logge seg på med e-postadresse og passord, her på hjemmesiden. Her kan man også melde seg på og betale direkte med Visa, Mastercard og bankaksess.

 

Forhåndsbestilling av transport og betaling av denne må gjøres her på hjemmesiden under påmeldingslenken. For å kunne bestille transport MÅ påmelding være betalt og registrert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For første gang arrangeres det Lille Rensfjellrenn. Som er en rundløype for trimmere både på start og innkomst på 15-20 km.