Uttrekkspremie blant alle dameløpere

Som i fjor er det også i år satt opp 2 uttrekkspremier blant alle dameløperne. Dette er en pengepremie på kr. 1750,- som skal stimulere til at flere på damesiden vil gå årets Rensfjellrenn.

Premiene som blir delt ut er gitt av Ivar Tanem.

About Author

Alf Roar Slind